Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2012

PoschO
Play fullscreen
Nas & Damian Marley - Road To Zion (live in london) - YouTube

May 21 2012

PoschO
Play fullscreen
Pearl Jam - Yellow Ledbetter - YouTube

May 19 2012

PoschO
Play fullscreen
KEVIN HART - I'ma Grown Little Man FULL STANDUP - YouTube

April 26 2012

PoschO

March 25 2012

PoschO
4331 bebc
Reposted fromedgith edgith viagypsy64 gypsy64

March 09 2012

Erotyka w pracy, erotyka w reklamie

Jak powszechnie wiadomo, internet składa się ze znacznej ilości pornografii (drugą siłą w sieci są oczywiście koty). O ile kociaki z rodziny Felidae w znakomitej większości władają umysłami kobiet, o tyle statystyczny gość stron z "kociakami" nieco innego rodzaju jest młodym, bezdzietnym mężczyzną (co wcale nie jest zaskoczeniem, podobnie jak średnia długość takich odwiedzin). Znana jest jednak także niechęć do przemysłu erotycznego żywiona przez sporą część społeczeństwa (co jest zapewne jedną z przyczyn używania trybu prywatnego przeglądarki internetowej). Awersja ta może stać się nawet powodem zwolnienia z pracy, ponieważ w opinii wielu szefów jedne kociaki nie są równe drugim (jeśli chodzi o marnowanie czasu pracy w sieci). 

We wrześniu 2002 roku naprzeciw potrzebom samotnych informatyków spędzających długie dni w pracy pod okiem surowego szefa wyszedł użytkownik DannyManic z forum somethingawful.com. Zaproponował bowiem tworzenie, poprzez drobne zmiany nanoszone w prostych programach graficznych, takich przeróbek erotycznych fotografii, które nie noszą znamion kategorii NSFW (Not Safe For Work, niebezpieczne (do przeglądania) w pracy). Trend został szybko podchwycony przez użytkowników forum i powstało kilkadziesiąt przeróbek pozostawiających erotykę tylko w domyśle. Powstało SFW Porn, czyli "bezpieczna pornografia", opisywana czasem jako pornografia dla ludzi z wyobraźnią. Nie stała się ona jednak popularnym memem aż do roku 2008.Eksplozja popularności memu była spowodowana udanym komercyjnym użyciem SFW Porn przez włoską firmę odzieżową Diesel. Producent, chcąc uczcić 17 wielkimi imprezami trzydziestolecie (XXX) powstania, zlecił agencji The Viral Factory stworzenie zaproszenia w formie klipu z urywkami z filmów erotycznych z lat siedemdziesiątych. Mimo "schowania erotyki" za scenami konsumpcji kukurydzy, gry na rozmaitych instrumentach muzycznych czy pompowania materaca Youtube uznaje poniższy klip za nieodpowiedni dla niepełnoletnich. Mem w oczywisty sposób nawiązuje do memu "Brazzers" oraz i jednocześnie stanowi ciekawą kontrę dla reguły internetu numer 34.


Reposted frompanszpik panszpik viaXavax Xavax
PoschO
0654 d1eb
PoschO
3319 211a
PoschO
PoschO
Kony
Reposted fromXavax Xavax

February 24 2012

PoschO
PoschO
3692 1261
Reposted frompatos patos viakaesekuchen kaesekuchen
PoschO
5681 aaf4 500
Reposted fromgab-rys gab-rys viakaesekuchen kaesekuchen
PoschO
Play fullscreen

PSX Startup

Reposted fromXavax Xavax viakaesekuchen kaesekuchen
PoschO
7636 7796
Reposted fromsuperfly superfly viakaesekuchen kaesekuchen
PoschO
PoschO
this is so wrong but I can't stop laughing! :D
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen

February 23 2012

PoschO
6270 c672
Reposted fromkanadinol kanadinol viakaesekuchen kaesekuchen
PoschO
PoschO
1898 b336
Reposted fromDotychczas Dotychczas viakaesekuchen kaesekuchen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl